آغاز سال تحصیلی جدید مبارک باد.

آغاز سال تحصیلی جدید مبارک باد.


آغاز سال تحصیلی جدید مبارک باد.

آغاز سال تحصیلی جدید مبارک باد.

ضمن عرض تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به همه دانشجویان عزیز، مقدم دانشجویان جدیدالورود را به محفل علم و دانش گرامی می داریم.

 

آدرس کوتاه :