نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه های برگزار شده در سال 98

کارگاه های برگزار شده در سال 98


 

کارگاه های برگزار شده در سال 98

عنوان کارگاه تاریخ برگزاری مدرس فایل آموزشی اسامی شرکت کنندگان
کارگاه جستجو در منابع الکترونیک (ویژه اعضای هیئت علمی) 98/03/07 آقای دکتر عبدالرحیم آبسالان تدریس آنلاین  
کارگاه جستجو در منابع الکترونیک (ویژه دانشجویان) 98/02/10 آقای دکتر عبدالرحیم آبسالان تدریس آنلاین  
کارگاه جستجو در منابع الکترونیک (ویژه دانشجویان) 98/02/08 آقای دکتر داود آزادی تدریس آنلاین