وبینار آشنایی با شاخص های جدید در Scopus

وبینار آشنایی با شاخص های جدید در Scopus


وبینار آشنایی با شاخص های جدید در Scopus

وبینار آشنایی با شاخص های جدید در Scopus

مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی در روز دوشنبه مورخ 1400/5/11 وبینار آشنایی با ویژگی های جدید در Scopus  را با سخنرانی جناب آقای دکتر پیام کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی در سطح ملی برگزار کرد.

 مهمترین مباحث مطرح شده در این وبینار، آخرین تغییرات و ویژگی های پایگاه استنادی اسکوپوس در بخش Open accessها و SciVal و شاخص های تاثیر گذاری مقالات بود.

جهت دسترسی به متن اصلی خبر و مشاهده یا دانلود فیلم وبینار به لینک زیر مراجعه فرمایید.

https://research.behdasht.gov.ir/Xp

 

آدرس کوتاه :