نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس وبومتریکس در جولای ۲۰۲۰

نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس وبومتریکس در جولای ۲۰۲۰


نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس وبومتریکس در جولای ۲۰۲۰

نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس وبومتریکس در جولای ۲۰۲۰

نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشورف بر اساس ویرایش ماه جولای ۲۰۲۰ نظام رتبه بندی جهانی Webometrics منتشر شد. این نظام به ارزیابی حضور پژوهشی و آموزشی دانشگاه ها در وب از طریق وب سایت های دانشگاهی آنان می پردازد. بر این اساس وب سایت دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس ۴ شاخص تعداد صفحات وب دانشگاه در گوگل (شاخص Presence) با وزن ۵%، تعداد ارجاع یا لینک های برقرار شده از سایر سایت ها به سایت دانشگاه (شاخص Visibility) با وزن ۵۰%، تعداد استنادات ۱۱۰ نویسنده پُراستناد دانشگاه در  Scholar Google (شاخص  Transparency ) با وزن ۱۰ % و تعداد مقالات کیفی دانشگاه قرارگرفته در بین ۱۰ % مقالات پُراستناد موضوع مربوطه (شاخص  Excellence)  با وزن ۳۵ % ارزیابی و رتبه بندی می شوند. در رتبه بندی اخیر سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی و مشهد به ترتیب رتبه های اول تا سوم کشوری را در گروه علوم پزشکی کسب نموده اند. دسترسی به این نظام رتبه بندی از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

http://www.webometrics.info/en

نتایج رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس نظام وبومتریکس ویرایش جولای 2020

آدرس کوتاه :