نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سالن آموزش منابع الکترونیک

سالن آموزش منابع الکترونیک


 

 

 

 

سالن آموزش منابع الکترونیک

این بخش مجهز به ۲۳ دستگاه کامپیوتر می باشد که به منظور برگزاری کارگاه های آموزشی و از جمله  آموزش منابع الکترونیک، برگزاری کلاس های درس فناوری اطلاعات دانشجویان، برگزاری آزمون های الکترونیک و سایر فعالیت های آموزشی و پژوهشی مربوطه  مورد استفاده قرار می گیرد.