نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ساعت کاری در ایام تابستان

ساعت کاری در ایام تابستان


ساعت کاری در ایام تابستان

ساعت کاری در ایام تابستان

توجه: به اطلاع می رساند بر اساس مصوبه هیئت وزیران و نامه استانداری مرکزی، به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور در ایام گرم سال، ساعت کار اداری و از جمله کتابخانه از تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ تا ۱۴۰۱/۶/۳ از ساعت ۷ تا ۱۳/۳۰ می باشد.