نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ساعات کار کتابخانه

ساعات کار کتابخانه


قابل توجه کاربران محترم کتابخانه

ساعات کار کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی خمین به شرح ذیل می باشد:

*بخش مرجع، مخزن و امانت:

از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7/30 الی  15/30

روزهای پنج شنبه تعطیل می باشد.

توجه: به اطلاع می رساند بر اساس مصوبه هیئت وزیران و نامه استانداری مرکزی، به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور در ایام گرم سال، ساعت کار اداری و از جمله کتابخانه از تاریخ 1401/3/21 تا 1401/6/3 از ساعت 7 تا 13/30 می باشد.

** سالن مطالعه

سالن مطالعه از شنبه تا چهارشنبه هر هفته در طول ساعات آموزشی دانشکده (7/30 تا 18)، جهت استفاده کاربران، باز می باشد.