تغییر آدرس JCR

تغییر آدرس JCR


تغییر آدرس JCR

تغییر آدرس JCR

به اطلاع کاربران و محققان محترم می رساند آدرس دسترسی به مجموعه  Journal Citation Reports که در برگیرنده مقادیر Impact Factor مجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی ISI است، از آدرس قبلی به آدرس ذیل تغییر یافته است و آدرس قبلی از 24 اسفند به بعد فعال نخواهد بود.

https://jcr.clarivate.com

آدرس کوتاه :