برگزاری نمایشگاه تازه های کتاب

برگزاری نمایشگاه تازه های کتاب


برگزاری نمایشگاه تازه های کتاب

برگزاری نمایشگاه تازه های کتاب

عناوین جدید کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در اردیبهشت ۹۷، پس از آماده سازی در قالب نمایشگاهی به تفکیک کتب فارسی و لاتین، در معرض دید مراجعان کتابخانه قرار گرفت. این نمایشگاه از ابتدای مهر۹۷ تا پایان آذر ماه برپا بود و در پایان هر ماه کتب آماده سازی شده جدیدتر جایگزین کتب قبلی می شد. هدف از برگزاری این نمایشگاه، معرفی و آشنایی مراجعان کتابخانه با عناوین جدید موجود در کتابخانه به منظور دسترس پذیر کردن این منابع بود.

آدرس کوتاه :