نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخش خدمات فنی

بخش خدمات فنی


 

بخش خدمات فنی

در این بخش تمام امور مربوط به آماده سازی منابع جهت استفاده از قبیل ثبت، ورود اطلاعات منابع در سیستم نرم افزاری کتابخانه و عملیات فهرست نویسی و رده بندی منابع، چاپ خروجی های لازم و الصاق آن ها به منابع و... انجام می گیرد.

 

کارکنان بخش خدمات فنی:

زهرا کریمی آذر

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 

آدرس ایمیل: karimiazr@gmail.com

آدرس پستی: خمین- بلوار قدس- جنب مرکز بهداشت- کدپستی ۵۸۵۷۳-۳۸۸۱۸

تلفن تماس: ۰۸۶۴۶۲۲۱۵۳۴ داخلی ۱۰۴

لیلا زارعی

کاردان مدیریت دولتی

آدرس ایمیل: zareileila@yahoo.com

آدرس پستی: خمین- بلوار قدس- جنب مرکز بهداشت- کدپستی ۵۸۵۷۳-۳۸۸۱۸

تلفن تماس: ۰۸۶۴۶۲۲۱۵۳۴ داخلی ۱۰۴