نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخش اطلاع رسانی و مشاوره

بخش اطلاع رسانی و مشاوره


بخش اطلاع رسانی و مشاوره اطلاعاتی 

امور مربوط به تامین دسترسی به پایگا های اطلاعاتی و اشتراک مجلات، برگزاری گارگاه های آموزشی، به روز رسانی وب سایت کتابخانه مرکزی و دیجیتال، اطلاع رسانی امور مختلف در این بخش انجام می شود. همچنین کاربران محترم می توانند جهت دریافت هر گونه مشاوره اطلاعاتی از قبیل شیوه دسترسی به اطلاعات مورد نیاز (چاپی و الکترونیک)، شیوه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و منابع الکترونیک و ... به کارکنان این بخش مراجعه کنند.

کارکنان بخش اطلاع رسانی:

زهرا کریمی آذر

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 

آدرس ایمیل: karimiazr@gmail.com

آدرس پستی: خمین- بلوار قدس- جنب مرکز بهداشت- کدپستی ۵۸۵۷۳-۳۸۸۱۸

تلفن تماس: ۰۸۶۴۶۲۲۱۵۳۴ داخلی ۱۰۴