نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشش دیرکرد کتب امانتی در ایام همه گیری کرونا

بخشش دیرکرد کتب امانتی در ایام همه گیری کرونا


بخشش دیرکرد کتب امانتی در ایام همه گیری کرونا

بخشش دیرکرد کتب امانتی در ایام همه گیری کرونا

به اطلاع می رساند جریمه دیرکرد کتب امانتی که تاریخ برگشت آن‌ها از اول دی ماه 98 به بعد بوده، به دلیل عدم حضور دانشجویان در دانشکده، محاسبه نخواهد شد. دانشجویان موظفند در اولین حضور خود در دانشکده کتب امانتی را تحویل دهند.