نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اپلیکیشن موبایل برای علوم بهداشتی: PubMed4Hh

اپلیکیشن موبایل برای علوم بهداشتی: PubMed4Hh


اپلیکیشن موبایل برای علوم بهداشتی: PubMed4Hh

اپلیکیشن موبایل برای علوم بهداشتی: PubMed4Hh

اپلیکیشن رایگان، جدید، کارآمد و مبتنی بر شواهد  برای  پزشکان، پرستارها و سایر ارائه دهندگان مراقبت های پزشکی و بهداشتی در همان لحظه تشخیص و درمان و مراقبت.

https://pubmedhh.nlm.nih.gov/index.html

 

این ابزار جدید به کادر درمان و پژوهشگران حوزه پزشکی اجازه می دهد که از طریق گوشی ها و تبلت  خود بلادرنگ و ساده در پایگاه اطلاعاتی پاب مد جستجو کنند و حتی به متن کامل بسیاری از مقالات دسترسی یابند. 

قابل دسترس در :

منبع: https://centlib.mums.ac.ir/newss/805-pubmed4hh