آموزشهای همگانی در رابطه با ویروس کرونا از منابع معتبر

آموزشهای همگانی در رابطه با ویروس کرونا از منابع معتبر


آموزشهای همگانی در رابطه با ویروس کرونا از منابع معتبر

آموزشهای همگانی در رابطه با ویروس کرونا از منابع معتبر

اصلی ترین راه مهار ویروس کرونا، آموزش همگانی است. متاسفانه هم اکنون محتواهای متعددی در این رابطه تولید شده و در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در حال پخش است که قسمت عمده آنها از منابع معتبر و بر پایه اصول علمی نیستند. همچنین عامه مردم برای اطلاع از واقعیات این بیمای مجبور به مراجعه به سایت ها و کانال های مختلفی هستند که هر کدام از آنها در صورت صحیح بودن هم، تنها به قسمتی از این بیماری پرداخته اند. بر همین اساس دانشگاه علوم پزشکی مجازی، اقدام به جمع آوری و دسته بندی مجموعه جامعی از محتواهای الکترونیکی (اعم از فیلم، کلیپ، پوستر، راهنما و...) کرده و از طریق آدرس  http://arman.vums.ac.ir/corona  به صورت رایگان در اختیار همگان قرار داده است. کلیه محتواهای این سایت از منابع معتبر حقیقی و حقوقی گردآوری شده است.

آدرس کوتاه :