نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط با کتابخانه مرکزی

ارتباط با کتابخانه مرکزی


ارتباط با کتابخانه دانشکده:

آدرس: خمین- بلوار قدس- جنب مرکز بهداشت- دانشکده علوم پزشکی خمین، معاونت آموزش و تحقیقات

کد پستی: 58573-38818

تلفن: 08646221534   داخلی 104

آدرس ایمیل: centlib@khomeinums.ac.ir