کارگاه های برگزار شده در سال 1401

عنوان کارگاه تاریخ برگزاری مدرس فایل آموزشی اسامی شرکت کنندگان

کارگاه مبانی مقدماتی و پیشرفته اکسل (ویژه دانشجویان)

1401/02/08 آقای دکتر جعفر کرمی    
کارگاه جستجو در منابع الکترونیک (ویژه دانشجویان) 1401/01/20 آقای دکتر سعید امینی    

 

 

کارگاه های برگزار شده در سال 98

عنوان کارگاه تاریخ برگزاری مدرس فایل آموزشی اسامی شرکت کنندگان
کارگاه جستجو در منابع الکترونیک (ویژه اعضای هیئت علمی) 98/03/07 آقای دکتر عبدالرحیم آبسالان تدریس آنلاین  
کارگاه جستجو در منابع الکترونیک (ویژه دانشجویان) 98/02/10 آقای دکتر عبدالرحیم آبسالان تدریس آنلاین  
کارگاه جستجو در منابع الکترونیک (ویژه دانشجویان) 98/02/08 آقای دکتر داود آزادی تدریس آنلاین