قابل توجه کاربران محترم کتابخانه

ساعات کار کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی خمین به شرح ذیل می باشد:

*بخش مرجع، مخزن و امانت:

از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7/30 الی  15/30

روزهای پنج شنبه تعطیل می باشد.

توجه: به اطلاع می رساند بر اساس مصوبه هیئت وزیران و نامه استانداری مرکزی، به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور در ایام گرم سال، ساعت کار اداری و از جمله کتابخانه از تاریخ 1401/3/21 تا 1401/6/3 از ساعت 7 تا 13/30 می باشد.

** سالن مطالعه

سالن مطالعه از شنبه تا چهارشنبه هر هفته در طول ساعات آموزشی دانشکده (7/30 تا 18)، جهت استفاده کاربران، باز می باشد.