جهت دریافت فایل آموزش جستجو در نرم افزار کتابخانه (دیجی لیب) اینجا کلیک کنید.