تاریخچه

کتابخانه دانشکده علوم پزشکی خمین در سال 1371 همزمان با تاسیس دانشکده به عنوان یکی از دانشکده های اقماری دانشگاه علوم پزشکی اراک  تاسیس شد و به عنوان زیر مجموعه کتابخانه مرکزی اراک فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 1392 دانشکده خمین از دانشگاه علوم پزشکی اراک مستقل شد و از سال 1395کتابخانه دانشکده به صورت مستقل تحت عنوان کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی خمین به فعالیت خود ادامه داد. در حال حاضر کتابخانه با مجموعه ای حدود 6000 جلد کتاب فارسی و لاتین با محوریت موضوعات مرتبط با  رشته های آموزشی دانشکده (پرستاری، هوشبری، اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی، فوریت های پزشکی و بهداشت عمومی) پاسخگوی مراجعان می باشد.

 

اهداف:

  • پشتیبانی اهداف آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی دانشکده از طریق تامین نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و سایر کاربران.
  • کمک به برنامه های آموزشی در کلیه رشته هایی که در دانشکده ایجاد گردیده است.
  • کمک به ارتقاء سطح علمی اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده.
  • گرد آوری، سازمان دهی و مهمتر از همه دسترس پذیر کردن منابع اطلاعاتی علمی و تخصصی مورد نیاز در زمینه های فعالیت دانشکده و ارتقای سطح کمی و کیفی آن در جهت تسریع و تسهیل پاسخ گویی به نیاز مراجعان.

 

چشم انداز

  • ارتقای سطح کمی و کیفی ساختمان، امکانات و تجهیزات کتابخانه منطبق با استانداردهای موجود، در جهت پاسخگویی به نیازهای کاربران در بهترین سطح ممکن
  • بکار گیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری های پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی ، منابع ، و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات ، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات.

 

جامعه استفاده کننده

  • اعضای هیئت علمی و اساتید دانشکده
  • دانشجویان دانشکده
  • کارکنان و مدیران معاونتهای آموزش و تحقیقات، بهداشت، درمان، توسعه و مدیریت منابع، مدیریت غذا و دارو
  • دانشجویان و محققان در سطح شهرستان