بخش امانت و مرجع

در این بخش امور مربوط به راهنمایی مراجعان جهت دسترسی به منابع مورد نیاز، عملیات امانت و بازگشت منابع، رزرو منابع، پیگیری دیرکردها و ... انجام می شود. بخش امانت از شنبه تا چهار شنبه از ساعت ۷/۳۰ تا ۱۵/۳۰پاسخگوی مراجعان می باشد.

کارکنان بخش امانت و مرجع:

زهرا کریمی آذر

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 

آدرس ایمیل: karimiazr@gmail.com

آدرس پستی: خمین- بلوار قدس- جنب مرکز بهداشت- کدپستی ۵۸۵۷۳-۳۸۸۱۸

تلفن تماس: ۰۸۶۴۶۲۲۱۵۳۴ داخلی ۱۰۴

لیلا زارعی

کاردان مدیریت دولتی

آدرس ایمیل: zareileila@yahoo.com

آدرس پستی: خمین- بلوار قدس- جنب مرکز بهداشت- کدپستی ۵۸۵۷۳-۳۸۸۱۸

تلفن تماس: ۰۸۶۴۶۲۲۱۵۳۴ داخلی ۱۰۴