وبینار آشنایی با شاخص های جدید در Scopus

وبینار آشنایی با شاخص های جدید در Scopus

وبینار آشنایی با شاخص های جدید در Scopus

مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی در روز دوشنبه مورخ 1400/5/11 وبینار آشنایی با ویژگی های جدید در Scopus  را با سخنرانی جناب آقای دکتر پیام کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی در سطح ملی برگزار کرد.

 مهمترین مباحث مطرح شده در این وبینار، آخرین تغییرات و ویژگی های پایگاه استنادی اسکوپوس در بخش Open accessها و SciVal و شاخص های تاثیر گذاری مقالات بود.

جهت دسترسی به متن اصلی خبر و مشاهده یا دانلود فیلم وبینار به لینک زیر مراجعه فرمایید.

https://research.behdasht.gov.ir/Xp