برگزاری همایش روز کتابدار

برگزاری همایش روز کتابدار

برگزاری همایش روز کتابدار

دومین همایش ملی "کتابداری پزشکی و اطلاعات سلامت"  در روز پنج شنبه 24 آبان 1397 مقارن با روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، به همت وزارت بهداشت و با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با حضور جمعی از پیشکسوتان حرفه کتابداری و جمع کثیری از کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در سالن شهید احمدی روشن دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد.

در ابتدا سخنرانان مراسم، سرکار خانم فرشته مخبر دزفولی مسئول کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دبیر اجرایی همایش، سرکار خانم دکتر اخوتی دبیر بورد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی کشور، سرکار خانم دکتر مهرانگیز حریری از بنیانگذاران کتابداری در ایران، سرکار خانم پروانه مدیرامانی معاون کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، جناب آقای دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم استاد دانشگاه و پژوهشگر برجسته کتابداری و اطلاع رسانی، جناب آقای دکتر قاضی میر سعید استاد دانشگاه و از اعضای بورد کتابداری پزشکی، جناب آقای دکتر حسین بیدختی استاد دانشگاه و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، جناب آقای دکتر عبدالرسول خسروی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، ایراد سخن کردند.

در پایان این مراسم، جناب آقای دکتر پیام کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی با مقدمه ای از این که حرفه کتابداری فقط دانش نیست بلکه اخلاق، مهارت، تعهد، پشتکار و بسیاری از ویژگی های دیگر را در بر می گیرد که از فرد کتابدار الگو می سازد، بر الگو پروری و افزایش الگوها  در جامعه کتابداری کشور تاکید کرد.

وی بر اساس این ویژگی ها و آشنایی با حداقل 60 کتابخانه دانشگاه های علوم پزشکی کشور، دو تن از کتابداران کشور به نام های جناب آقای محمد طبسی رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و سرکار خانم فروزنده فیروزکوهی کتابدار دانشگاه علوم پزشکی زابل را به عنوان الگوی کتابداران پزشکی کشور معرفی و مورد تقدیر قرار داد.

در بخش تقدیر از پیسکسوتان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی با اعطای لوح و اهدای هدیه، از دکتر مهرانگیز حریری، دکتر قاضی میرسعید، هما طلاچی و ناهید عاشوری تقدیر شد.

همچنین کتابداران برگزیده دومین همایش ملی کتابداران پزشکی و اطلاعات سلامت با توضیح سرکار خانم مرضیه گلچین دبیر علمی همایش از چگونگی ارزیابی فعالیتهای آنان و امتیاز دهی در این بخش، معرفی شدند.

بر همین اساس، خانم دکتر مرجان مومنی، خانم دکتر سمیه نادی راوندی، خانم دکتر منصوره فیض آبادی به ترتیب به عنوان کتابداران پژوهشی برگزیده کشوری و خانم بهناز جعفری، خانم ناهید حسینی چگنی و آقای جلیل قانی دهکردی به عنوان کتابداران کتابخانه ای دانشکده ای برگزیده کشوری و سرکار خانم صدیقه نشاطی ثانی و خانم دکتر پریسا حسن زاده به عنوان کتابداران مراکز آموزشی درمانی برگزیده کشوری معرفی شده و با اعطای لوح و هدیه از آنان تقدیر شد.

در بخش کتابخانه مرکزی برگزیده نیز از میان کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک، کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی ایران، از مجموعه کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو، کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و از میان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه، کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی چهار محال و بختیاری انتخاب شده و با اعطای لوح و اهدای هدیه از لیلا نعمتی انارکی، خسین بیدختی و حسین فاتحی مسئولان این کتابخانه ها تقدیر به عمل آمد.

منبع:

http://www.hbi.ir/forms/newsdetails.aspx?Id=11688&hbsId=0&category=0&templateid=0